Jäsenmaksu

Vuoden jäsenmaksu maksetaan aina syksyllä ja se oikeuttaa osallistumaan toimintaan jo syksyn ajan. Vuonna 2021 Hämeen Partiopiirin jäsenmaksu on I-jäseneltä 62,50 euroa, II-jäseneltä 50,50 euroa ja III-jäseneltä 12,25 euroa. Tesoman Sinisiskot ei peri erillistä jäsenmaksua.

Omia tai huollettavan jäsentietoja pääsee tarkastelemaan jäsenrekisteri Kuksasta luotuaan PartioID-tunnukset. Ohjeet PartioID:n luomiseen löytyvät täältä. Jokaisen kannattaa päivittää yhteystietonsa Kuksaan, koska suurin osa lippukunnan viestinnästä hoidetaan Kuksan kautta sähköpostiisi.

MIKÄ JÄSEN OLET? I-jäseniä ovat kaikki lippukunnan 17 vuotta täyttäneet jäsenet ja perheen ainoat partiolaiset. II-jäsen voi olla perheen toinen, kolmas jne. partiolainen. Kuitenkin vähintään yhden perheestä pitää maksaa I-jäsenmaksua. III-jäsenet ovat 4-6 vuotiaita perhepartiolaisia.

MITÄ JÄSENMAKSULLA SAA?

• Osallistumisoikeuden partiotapahtumiin

• Tapaturma-, matka- ja vastuuvakuutuksen partiotapahtumissa.

• I-jäsenille Partio- ja Täplälehdet.

• Jäsenalennuksia Partiokaupassa sekä hämäläisissä retkeilykohteissa.

Jäsen tai jäsenen huoltaja hyväksyy jäsenlaskutuksen periaatteet maksaessaan jäsenlaskun. Ehdot ovat nähtävissä partion jäsenyyssivulla ja niihin viitataan jäsenlaskussa. Oleellisinta periaatteissa on:

  • Maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta
  • Jäsenmaksuja tai niiden erotuksia ei lasketa hyväksi muiden jäsenmaksuissa, vaikka jäsenlaskutusperusteet muuttuisivat jäsenmaksun maksamisen jälkeen.
  • Partiolainen katsotaan olevan jäsenetujen piirissä, kun hänet on lisätty partiorekisteriin, eikä hänen jäsenlaskunsa ole erääntynyt tai hän on maksanut jäsenmaksunsa.
  • Jäsenen tulee itse varmistaa, että jäsentiedot ovat oikein

Jäsenmaksuvapautus

Jäsenmaksusta voi anoa vapautusta. Se voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Vapauttamista voi anoa ympäri vuoden, mutta kuitenkin ennen jäsenmaksulaskun eräpäivää. Lisätietoja asiasta saa piirien nettisivuilta ja piiritoimistoista.

KYSYTTÄVÄÄ JA KUKSA-APU

Jaana Rothovius

jaana.rothovius@gmail.com