Valkeekivenlahti

 

Ajo-ohjeet Valkeekivenlahteen

Kaupungista päin tultaessa ajetaan Vaasaan menevää kantatie 65:tä, josta Teivon ABC:n kohdalta käännytään oikealle Ilmarinjärventielle. Jatketaan suoraan, jolloin tie muuttuu Myllymäentieksi ja edelleen Vasamajärventieksi. Vasamajäventien jyrkästä mutkasta vasempaan lähtee lähes suoraan Nutturantie. Nutturantiellä noin 2 kilometriä risteyksestä on käytössä levennys, johon mahtuu noin kolme autoa ja mistä johtaa polku (noin 50 metriä) Valkeeseen.

Isommilla retkillä kävelemme Vasamajärven- ja Nutturantien risteyksen kohdalta perille lopun matkan kapean tien vuoksi.

Historia

17.4.1962 allekirjoitetussa sopimuksessa osakeyhtiö J.W.Enqvist luovuttaa noin 2 hehtaarin suuruisen ranta-alueen Harjun partiolaisten; Harjusiskojen ja Harjun Veikkojen retkeily- ja leirikäyttöön toistaiseksi ja maksutta. Tarkemmin Valkeekivi sijaitsee Ylöjärven Kukkolan kylässä, Kiviniemi-nimisellä tilalla. Myöhemmin Enqvististä tuli Serlachius ja vuonna 1968 maa-alue siirtyi Tampereen kaupungin omistukseen. Alueesta alettiin myös maksaa vuokraa kaupungille. Tämän vuokrasopimuksen Tampereen kaupunki on kanssamme uusinut ainakin tähän päivään asti. Vuonna 1975 Harjusiskojen partiolippukunta jakautui kahtia. Läntisen alueen uuden lippukunnan nimeksi tuli Tesoman Sinisiskot. Tässä vaiheessa myös Harjusiskojen osuus Valkeekivenlahdesta jaettiin. Nykyiset osuudet ovat näin olen Harjun Veikot 50 %, Harjusiskot 25 % ja Tesoman Sinisiskot 25 %. Näiden osuuksien pohjalta laskutetaan vuotuiset vuokrat ja jaetaan retkivuorot, sekä määritetään Valkeekivitoimikunnan jäsenten lukumäärä lippukuntien kesken.

 

Valkeekivitoimikunta

Valkeekivitoimikuntaan kuuluu kaksi edustajaa sekä Harjusiskoista että Tesoman Sinisiskoista ja neljä edustajaa Harjun Veikoista. Toimikunta yrittää parhaansa mukaan huolehtia siitä, että Valkee pysyisi siistinä ja turvallisena retkipaikkana myös tuleville partiopojille ja -tytöille. Toimikunnan toimenkuvaan kuulu muun muassa rahoituksen järjestäminen tavarahankintoihin, uusiin rakennuksiin sekä korjauksiin. Rahaa saamme lippukuntien vuokrien lisäksi anomalla Tampereen ev. lut. seurakuntien partiokämppämäärärahasta sekä joihinkin juhlaleireihin eri hyväntekeväisyysjärjestöistä (esim. Pispalan Lions -yhdistys).

Valkeekivitoimikunnan järjestämissä talkoissa on siivottu kämppiä ja ulko-alueita, on rakennettu uusia rakennuksia ja korjattuja vanhoja sekä tehty kymmeniä kuutioita polttopuita. Vuodessa Valkeessa palaa n. 15 m2 puuta. Puilla lämmitetään kämpät ja sauna, valmistetaan ruoka keittiökatoksen veturissa sekä poltetaan iloksi ja lämmöksi kodan ja nuotiopaikan tulentekopaikoilla. Valkeekivitoimikunta järjestää alueella valvontaa, jotta mahdolliset väärinkäytökset ja ilkivalta eivät pääsisi tätä hienoa retkipaikkaamme runtelemaan.