Tesoman Sinisiskojen vuosikokous 9.3.2017 klo 18 Tesoman kirkolla

 

TESOMAN SINISISKOT RY KOKOUSKUTSU
18.2.2017

LIPPUKUNNAN VUOSIKOKOUS

Aika Torstai 9.3.2017 klo 18.00

Paikka Tesoman kirkko

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

5. Vuoden 2016 toimintakertomuksen hyväksyminen

6. Vuoden 2016 tilinpäätös, tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

7. Toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2017

8. Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen vuodelle 2017

9. Lippukunnan toimihenkilöiden valinta vuodelle 2017

10. Hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja hallituksen jäsenten valitseminen vuodelle 2016

11. Tesoman Sinisiskot ry:n jäsenmaksun vahvistaminen vuodelle 2016

12. Tesoman Sinisiskot ry:n nimenkirjoittajien valinta

13. Tilinkäyttöoikeuden vahvistaminen

14. Muut asiat

15. Kokouksen päätös
TERVETULOA!
– partioasu

Riikka Antikainen
sihteeri

Vastaa