Tesoman Sinisiskojen avoimet pestit vuodelle 2021

Pesteihin hakeminen

Kaikkiin pesteihin voi hakea jo nyt. Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä lippukunnanjohtajaan Siljaan.

Heti auki olevat pestit

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitajan tehtävänä on hoitaa lippukunnan maksuliikennettä sekä laatia tarvittaessa laskuja. Rahastonhoitaja hoitaa lippukunnan kirjanpidon sekä laatii tilinpäätöksen ja talousarvion seuraavalle vuodelle. Rahastonhoitaja kuuluu yleensä lippukunnan hallitukseen. Rahastonhoitajan pesti ei vaadi välttämättä aiempaa kokemusta ja on hyvä keino tutustua kirjanpitoon. Pesti sopii hyvin myös partioon juuri liittyneelle eikä edellytä partio-osaamista tai viikkotoimintaan osallistumista. Nykyinen rahastonhoitaja perehdyttää pestiin ja on tarvittaessa apuna ensimmäisen vuoden ajan. Pestin kesto: ~3 vuotta

Rahastonhoitajan pestikuvaus

Perhepartion vetäjän apulainen

Apulaisen tehtävänä on auttaa perhepartion vetäjää suunnittelemaan ja toteuttamaan perhepartioretkiä ja toimia retken vetäjänä silloin, kun varsinainen ryhmänjohtaja on estynyt osallistumaan. Perhepartioryhmä retkeilee n. kerran kuukaudessa ja osallistuu lippukunnan juhliin ja muihin tapahtumiin.

Pesti sopii mainiosti kenelle tahansa perhepartioon osallistuvalle aikuiselle. Pestiin ei tarvita aiempaa partiokokemusta. Pestiin ei tällä hetkellä ole tarjolla virallista koulutusta, mutta halutessaan voi osallistua akelan apulaisen koulutukseen tai Partionjohtajan peruskurssille. Lippukunta maksaa toimintaan sitoutuvien koulutukset. Perhepartion vetäjä perehdyttää pestiin.

Pestin kesto: 6kk->

Vaeltajaluotsi

Vaeltajaluotsi on aikuinen johtaja, joka tukee lippukunnan vaeltajien ohjelman suorittamista, toimintaa pestissä ja heidän siirtymistään aikuisuuteen.

Vaeltajatoimintaa toivotaan kehitettävän mm. Suomi-projektin ja ulkomaanprojektien osalta. Lisäksi luotsi varmistaa, että jokainen vaeltaja hyödyntää vaelluskarttaa oman kehittymisensä tukena. Luotsi myös tukee vaeltajia löytämään itselleen sopivia pestejä lippukunnan projekteista tai piirin tai SP:n tasolla. Pesti ei edellytä viikottaista toimintaa, mutta säännöllistä yhteydenpitoa vaeltajien kanssa.

Vaeltajaluotsilla on PJ-koulutus. Piiri järjestää luotsikoulutusta, jonka lippukunta maksaa. Ohjelmajohtaja perehdyttää pestiin.

Pestin kesto: 2-3 vuotta

Vaeltajaluotsin pestikuvaus

Syksyllä 2021 alkavat pestit

Sampo 1-2 kpl uudelle seikkailijaryhmälle

Sampo on täysi-ikäinen johtaja, joka vastaa seikkailijajoukkueen viikkotoiminnan järjestämisestä yhdessä toisen sammon tai sammon apulaisen kanssa. Pesti edellyttää viikottaista toimintaa ja osallistumista myös retki-, leiri-, kisa- ja tapahtumatoimintaan.

Seikkailijaohjelma on selkeä kokonaisuus, jonka johtaminen on hyvin ohjeistettua SP:n ohjelmassa. Ohjelmaan sisältyy perus retkeily-, suunnistus ja kädentaitojen opettamista ja suuri määrä valittavissa olevia taitomerkkisisältöä.

Sammon pesti sopii hyvin aikuiselle tai vaeltajalle. Aiemmasta partiokokemuksesta on hyötyä, mutta joukkueen 2. sammolle se ei ole välttämätöntä.

HP järjestää sammon koulutusta, jonka lippukunta maksaa. Lisäksi uusia johtajia kannustetaan suorittamaan pestin aikana myös Partionjohtajan peruskurssi. Vastaava sampo perehdyttää pestiin.

Pestin kesto: 2 vuotta (8/2021-7/2023)

Sammon pestikuvaus

Sammon apulainen

Apulaisen tehtävänä on auttaa varsinaista sampoa ryhmänjohtamisessa, samalla oppien partiosta ja ikäkaudesta valmistuen itse varsinaiseksi sammoksi. Aikaisempi partiokokemus ei ole välttämätöntä. Pesti ei edellytä viikottaista osallistumista, ajoittainenkin apu riittää joko kokouksissa tai retkillä.

Sammon apulaisen pesti sopii hyvin samoajalle tai uudelle aikuiselle. HP järjestää ikäkauden apulaiselle koulutusta, jonka lippukunta maksaa. Vastaava sampo tai joukkueen sampo perehdyttää pestiin.

Pestin kesto: 2 vuotta (8/2021-7/2023)

Akela syksyllä 2021 aloittavalle sudenpentulaumalle

Akela on täysi-ikäinen sudenpentujohtaja, joka vastaa lauman viikkotoiminnan järjestämisestä yhdessä toisen akelan tai akelan apulaisen kanssa. Pesti edellyttää viikottaista toimintaa ja osallistumista myös retki-, leiri-, kisa- ja tapahtumatoimintaan mahdollisuuksien mukaan.

Sudenpentuohjelma on selkeä kokonaisuus, jonka johtaminen on hyvin ohjeistettua SP:n ohjelmassa. Ohjelmaan sisältyy ryhmässä toimimisen, retkeily-, suunnistus ja kädentaitojen alkeiden opettamista ja suuri määrä valittavissa olevia jälkimerkkisisältöjä.

Akelan pesti sopii hyvin aikuiselle tai vaeltajalle. Aiemmasta partiokokemuksesta on hyötyä, mutta lauman 2. akelalle se ei ole välttämätöntä.

HP järjestää akelakoulutusta, jonka lippukunta maksaa. Lisäksi uusia johtajia kannustetaan suorittamaan pestin aikana myös Partionjohtajan peruskurssi. Vastaava akela perehdyttää pestiin.

Pestin kesto: 3 vuotta (8/2021-7/2024)

Akelan pestikuvaus

Akelan apulainen

Apulaisen tehtävänä on auttaa varsinaista akelaa ryhmänjohtamisessa viikottaisissa kokouksissa ja retkillä, oppia käytännössä lisää partiosta ja ikäkaudesta ja kouluttautua itse varsinaiseksi akelaksi. Apulaiselta ei edellytetä viikottaista osallistumista, ajoittainenkin apu riittää.

Akelan apulaisen pesti sopii hyvin esim. sudenpennun vanhemmalle tai samoajalle. Aikaisempi partiokokemus ei ole välttämätöntä. HP järjestää ikäkauden apulaiselle koulutusta, jonka lippukunta maksaa. Lauman akela perehdyttää pestiin.

Pestin kesto: 3 vuotta (8/2021-7/2024)